Zamówienia UE

8. Zapytanie ofertowe nr 8/04/FILAR/2019 z dnia 30.04.2019r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 8/04/FILAR/2019 na instalację układu przygotowania masy, maszyny papierniczej oraz warstwownicy.

Uwaga: Termin składania ofert – do 03.06.2019 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania: 04.06.2019r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 8/04/FILAR/2019
7. Zapytanie ofertowe nr 7/11/FILAR/2018 z dnia 15.11.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 7/11/FILAR/2018 na dostawę, instalację i uruchomienie układu zasilania i sterowania przygotowaniem masy oraz maszyną papierniczą.

Uwaga: Termin składania ofert – do 18.12.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania: 28.12.2018r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 7/11/FILAR/2018
6. Zapytanie ofertowe nr 6/11/FILAR/2018 z dnia 15.11.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 6/11/FILAR/2018 na dostawę układu przygotowania masy.

Uwaga: Termin składania ofert – do 18.12.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania: 28.12.2018r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 6/11/FILAR/2018
5. Zapytanie ofertowe nr 5/11/FILAR/2018 z dnia 15.11.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 5/11/FILAR/2018 na dostawę warstwownicy.

Uwaga: Termin składania ofert – do 18.12.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania: 28.12.2018r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 5/11/FILAR/2018
4. Zapytanie ofertowe nr 4/10/FILAR/2018 z dnia 19.10.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 4/10/FILAR/2018 na dostawę, instalację i uruchomienie instalacji wytwarzania pary technologicznej.

Uwaga: Termin składania ofert – do 21.11.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania: 27.11.2018r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 4/07/FILAR/2018
3. Zapytanie ofertowe nr 3/07/FILAR/2018 z dnia 20.07.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 3/07/FILAR/2018 na dostawę, instalację i uruchomienie instalacji wytwarzania pary technologicznej.

Uwaga: Termin składania ofert do – 21.08.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania: PYTANIA I ODPOWIEDZI: 29.08.2018r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 3/07/FILAR/2018
2. Zapytanie ofertowe nr 2/03/2018/FILAR z dnia 7.03.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 2/03/2018/FILAR na dostawę maszyny papierniczej.

Uwaga: Termin składania ofert – do 10.04.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania: PYTANIA I ODPOWIEDZI: 19.04.2018r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/03/2018/FILAR
1. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2017/FILAR z dnia 8.12.2017 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 1/12/2017/FILAR na zakup robót i materiałów budowlanych związanych z budową fabryki papierów higienicznych oraz budową budynku kotłowni i stacji gazu wraz z infrastrukturą (w tym miejsca postojowe i tereny utwardzone), instalacjami wewnętrznymi: wodną (wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji), kanalizacji sanitarnej, cieplną, wentylacji i energii elektrycznej (wraz z instalacją odgromową), zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami zewnętrznymi, na terenie działek o nr ew. 316/3 i 316/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasta Chodecz, gm. Chodecz, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę o nr 493/2017 wydaną przez Starostę Włocławskiego (stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zapytania), z uwzględnieniem opracowanych przez projektanta zmian do dokumentacji projektowej – opis materiałów zawierających nazwy własne lub wskazanie producentów za pomocą obiektywnych parametrów technicznych (stanowiących załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego) – dokumentacja projektowa, z uwzględnieniem ww. zmian do projektu wraz z pozwoleniem na budowę są zwane dalej łącznie Dokumentacją Projektową.

Uwaga: Termin składania ofert – do 28.12.2017 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania: Załączniki nr 6-8 zostaną udostępnione Oferentowi po kontakcie e-mailowym z Zamawiającym. Załączniki 6-8 są również dostępne pod adresem Zamawiającego: ul. Kujawska 9 (dawniej: ul. 19 stycznia), 87-860 Chodecz.

PYTANIA I ODPOWIEDZI: 05.01.2018r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/12/2017/FILAR
Fabryka Papierów Higienicznych
FILAR Fijałkowski Sp. Komandytowa


Aleja Zwycięstwa 68A
87-860 Chodecz

MAGAZYN:+48 696 42 77 31 TEL.:+48 694 05 36 18 TEL.:+48 606 22 77 31
Producent Papierów Higienicznych
FILAR Fijałkowski Sp. Komandytowa


Zaryń 46
62-619 Sadlno, gm. Wierzbinek

TEL. / FAX:+48 63 26 14 884 TEL.:+48 63 26 14 883 TEL.:+48 63 26 14 700
eu.png
RODO  |  © FILAR Fijałkowski Sp. k. Wykonanie: Strony www Słupsk