Fundusze UE

eu.png

FILAR FIJAŁKOWSKI Spółka Komandytowa otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. "Inwestycja w innowacyjny produkt przemysłu papierniczego".

Cele projektu:

Projekt jest odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędna jest budowa nowej powierzchni produkcyjnej oraz nabycie nowych środków trwałych.

Nowy produkt został opracowany w wyniku przeprowadzenia prac B+R i posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku międzynarodowego. Filar otrzymał listy intencyjne, w których klienci potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na skalę przemysłową. Opracowane rozwiązanie produktowe jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.

Projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój oraz jest pozytywny pod względem równych szans i niedyskryminacji.

Planowane efekty:

W ramach projektu Wnioskodawca wdroży do produkcji i wprowadzi do swojej oferty nowy ekologiczny celulozowy papier higieniczny o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych. Produkt został opracowany w ramach prac B+R, które przeprowadzono samodzielnie, a wybrane zadania badawcze zlecono specjalistycznym jednostkom. Wprowadzony zostanie do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkowano. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku, Filar w zdecydowany sposób umocnieni swoją pozycję konkurencyjną oraz zwiększy przychody.

Wartość projektu netto: 42 400 000,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 42 400 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 19 080 000,00 zł
Fabryka Papierów Higienicznych
FILAR Fijałkowski Sp. Komandytowa


Aleja Zwycięstwa 68A
87-860 Chodecz

MAGAZYN:+48 696 42 77 31 TEL.:+48 694 05 36 18 TEL.:+48 606 22 77 31
Producent Papierów Higienicznych
FILAR Fijałkowski Sp. Komandytowa


Zaryń 46
62-619 Sadlno, gm. Wierzbinek

TEL. / FAX:+48 63 26 14 884 TEL.:+48 63 26 14 883 TEL.:+48 63 26 14 700
eu.png
RODO  |  © FILAR Fijałkowski Sp. k. Wykonanie: Strony www Słupsk