Zamówienia UE

8. Zapytanie ofertowe nr 8/04/FILAR/2019 z dnia 30.04.2019r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 8/04/FILAR/2019 na instalację układu przygotowania masy, maszyny papierniczej oraz warstwownicy.

Uwaga: Termin składania ofert – do 03.06.2019 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

1. zapytanie ofertowe nr 8/04/FILAR/2019 (dokument pdf)
2. załącznik nr 2 - zobowiązanie do zachowania poufności (dokument docx)
3. załącznik nr 3 - formularz oferty (dokument docx)
4. załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (dokument docx)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.06.2019r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 8/04/FILAR/20197. Zapytanie ofertowe nr 7/11/FILAR/2018 z dnia 15.11.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 7/11/FILAR/2018 na dostawę, instalację i uruchomienie układu zasilania i sterowania przygotowaniem masy oraz maszyną papierniczą.

Uwaga: Termin składania ofert – do 18.12.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

1. zapytanie ofertowe nr 7/11/FILAR/2018 (dokument pdf)
2. załącznik nr 2 - zobowiązanie do zachowania poufności (dokument docx)
3. załącznik nr 3 - formularz oferty (dokument docx)
4. załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (dokument docx)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.12.2018r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 7/11/FILAR/20186. Zapytanie ofertowe nr 6/11/FILAR/2018 z dnia 15.11.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 6/11/FILAR/2018 na dostawę układu przygotowania masy.

Uwaga: Termin składania ofert – do 18.12.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

1. zapytanie ofertowe nr 6/11/FILAR/2018 (dokument pdf)
2. załącznik nr 2 - zobowiązanie do zachowania poufności (dokument docx)
3. załącznik nr 3 - formularz oferty (dokument docx)
4. załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (dokument docx)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.12.2018r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 6/11/FILAR/20185. Zapytanie ofertowe nr 5/11/FILAR/2018 z dnia 15.11.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 5/11/FILAR/2018 na dostawę warstwownicy.

Uwaga: Termin składania ofert – do 18.12.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

1. zapytanie ofertowe nr 5/11/FILAR/2018 (dokument pdf)
2. załącznik nr 2 - formularz oferty (dokument docx)
3. załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (dokument docx)
4. enquiry no. 5/11/FILAR/2018 (pdf document)
5. Annex no. 2 tender form (docx document)
6. Annex no. 3 - declaration about the lack of personal and capital ties (docx document)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.12.2018r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 5/11/FILAR/20184. Zapytanie ofertowe nr 4/10/FILAR/2018 z dnia 19.10.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 4/10/FILAR/2018 na dostawę, instalację i uruchomienie instalacji wytwarzania pary technologicznej.

Uwaga: Termin składania ofert – do 21.11.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

1. zapytanie ofertowe nr 4/10/FILAR/2018 (dokument pdf)
2. załącznik nr 2 - formularz oferty (dokument docx)
3. załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (dokument docx)


-------------------------------------------------------------------------------------------------

27.11.2018r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 4/07/FILAR/20183. Zapytanie ofertowe nr 3/07/FILAR/2018 z dnia 20.07.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 3/07/FILAR/2018 na dostawę, instalację i uruchomienie instalacji wytwarzania pary technologicznej.

Uwaga: Termin składania ofert – do 21.08.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

1. zapytanie ofertowe nr 3/07/FILAR/2018 (dokument pdf)
2. załącznik nr 2 - formularz oferty (dokument docx)
3. załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (dokument docx)


PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Pytania i odpowiedzi do postępowania nr 3/07/FILAR/2018 (dokument pdf)


-------------------------------------------------------------------------------------------------

29.08.2018r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 3/07/FILAR/20182. Zapytanie ofertowe nr 2/03/2018/FILAR z dnia 7.03.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 2/03/2018/FILAR na dostawę maszyny papierniczej.

Uwaga: Termin składania ofert – do 10.04.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

1. zapytanie ofertowe nr 2/03/2018/FILAR (dokument pdf)
2. załącznik nr 2 - formularz oferty (dokument docx)
3. załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (dokument docx)


PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Pytania do postepowania nr 2/03/2018/FILAR (dokument pdf)

- Odpowiedzi na pytania do postepowania nr 2/03/2018/FILAR (dokument pdf)


-------------------------------------------------------------------------------------------------

19.04.2018r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 2/03/2018/FILAR
1. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2017/FILAR z dnia 8.12.2017 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr 1/12/2017/FILAR na zakup robót i materiałów budowlanych związanych z budową fabryki papierów higienicznych oraz budową budynku kotłowni i stacji gazu wraz z infrastrukturą (w tym miejsca postojowe i tereny utwardzone), instalacjami wewnętrznymi: wodną (wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji), kanalizacji sanitarnej, cieplną, wentylacji i energii elektrycznej (wraz z instalacją odgromową), zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami zewnętrznymi, na terenie działek o nr ew. 316/3 i 316/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasta Chodecz, gm. Chodecz, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę o nr 493/2017 wydaną przez Starostę Włocławskiego (stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zapytania), z uwzględnieniem opracowanych przez projektanta zmian do dokumentacji projektowej – opis materiałów zawierających nazwy własne lub wskazanie producentów za pomocą obiektywnych parametrów technicznych (stanowiących załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego) – dokumentacja projektowa, z uwzględnieniem ww. zmian do projektu wraz z pozwoleniem na budowę są zwane dalej łącznie „Dokumentacją Projektową”.

Uwaga: Termin składania ofert – do 28.12.2017 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

1. zapytanie ofertowe nr 1/12/2017/FILAR (dokument pdf)
2. załącznik nr 1- formularz oferty (dokument docx)
3. załącznik nr 2- Wykaz osób kierujących robotami (dokument docx)
4. załącznik nr 3- Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (dokument docx)
5. załącznik nr 4- podwykonawcy (dokument docx)

Załączniki nr 6-8 zostaną udostępnione Oferentowi po kontakcie e-mailowym z Zamawiającym.

Załączniki 6-8 są również dostępne pod adresem Zamawiającego: ul. Kujawska 9 (dawniej: ul. 19 stycznia), 87-860 Chodecz.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. pytanie i odpowiedź nr 1 (dokument pdf)

2. pytania i odpowiedzi 20.12.2017 (dokument pdf)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

05.01.2018r. Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/12/2017/FILAR

Jesteśmy filarem Twojej higieny