Certyfikaty

ATEST JAKOŚCI ZDROWOTNEJ PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY

pzh

Wyroby Naszej Firmy posiadają atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie - ŚWIADECTWO nr HŻ/D/00973/12

ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ

iso

CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI ISO 9001:2008

iso

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaryń, dnia 01.04.2021r.

Zgodnie z art. 32 c ust.2 Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. z 2019 r poz. 1792) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz 4-16 w/w ustawy informujemy, że działalność prowadzona przez FILAR FIJAŁKOWSKI Spółka Komandytowa nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz oświadczamy , że w wyniku prowadzonej działalności nie doszło do uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Jesteśmy filarem Twojej higieny