Certyfikaty

ATEST JAKOŚCI ZDROWOTNEJ PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY

pzh

Wyroby Naszej Firmy posiadają atest wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie - ŚWIADECTWO nr HŻ/D/00973/12

ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ

iso

CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI ISO 9001:2008

iso

Jesteśmy filarem Twojej higieny